VÝBOR PEKAŘOVY SPOLEČNOSTI

Podle stanov byl valnou hromadou dne 10.  března 2018 v Turnově zvolen na čtyřleté volební období nový výbor Pekařovy společnosti. Na jeho první schůzi 18. dubna byly funkce rozděleny následovně:
  

Mgr Pavel Jakubec

předseda

Státní okresní archiv Semily

PhDr. Luděk Beneš

místopředseda   

Mgr. David Marek

jednatel

Muzeum Českého ráje Turnov

Mgr. Petra Hejralová

pokladník

Městské muzeum Železný Brod

PhDr. Michal Babík

člen

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

PhDr. Eva Bílková

členka

Státní okresní archiv Jičín

PhDr. Vladimíra Jakouběová

členka

Muzeum Českého ráje v Turnově

 Na stejné období zvolila valná hromada tuto revizní komisi:

Karol Bílek, prom. hist.

předseda

Památník národního písemnictví

Mgr. Jiří Mašek

člen

SUPŠ Turnov

PhDr. Ivo Navrátil

člen

Státní okresní archiv Semily

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 07.11.2019