BABÍK, Michal: Iniciativa Aristide Brianda 1929–1930 a Československo: k československé reflexi evropských integračních snah v meziválečném období.  Brno : Masarykova univerzita, 2006. 217 stran. ISBN 80-210-4068-8 (brož.). Cena 150,- Kč

Iniciativa francouzského státníka Aristide Brianda, ačkoliv byla ve své době neúspěšná (nevedla k navrhované integraci Evropy) a pravděpodobně o ní nelze mluvit ani jako o inspiraci pozdějšího faktického evropského sjednocovacího procesu, byla nejvýraznější snahou o integraci Evropy v meziválečném období. Autor se pokouší popsat tuto iniciativu nejen v kontextu mezinárodních vztahů přelomu 20. a 30. let 20. století nýbrž také v kontextu ostatních snah o integraci Evropy živých v tomto období, z nichž je primární význam přičítán panevropskému hnutí R. N. Coudenhove-Kalergiho. Kromě obecného popisu samotné iniciativy v první části se publikace zabývá také ohlasem, který tato iniciativa vyvolala v Československu. Metoda rozboru československé reflexe souvisí především s metodou rozboru veřejného mínění – nikoliv tedy ve smyslu „politika jako fenomén související s vnitropolitickým děním" ale „politika jako věc veřejná". Kromě reflexe významných osobností, které se myšlenkou evropské integrace soustavně zabývaly (T. G. Masaryk, E. Beneš, R. Hotowetz, atd.) zde najdeme také reflexi obou komor parlamentu a dobového tisku. Protože na rozdíl od jiných evropských integračních snah význam Briandovy iniciativy spočívá právě ve vazbě na veřejnost, domníváme se, že kniha je přínosem v poznání československé reflexe sjednocené Evropy v meziválečném období.

Objednávky adresujte na Muzeum Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov, nebo pekarova.spolecnost@muzeum-turnov.cz

 

Návrat na hlavní stránku

11.10.2006