VALNÉ HROMADY

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 2. března 2013

Valná hromada

1/ bere na vědomí:

2/ schvaluje:

3/ volí:

4/ ukládá výboru Společnosti

Usnesení valné hromadě předložil předseda návrhové komise PhDr. Luděk Beneš, schváleno bylo všemi hlasy.

 Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 16.03.2013