Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ

Supplementum 17 - 2015. Na kolech do světa: po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří: referáty z vědecké konference konané ve dnech 17.-18. dubna 2015 v Mladé Boleslavi. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Semily: SOA v Litoměřicích - Státní okresní archiv pro Pekařovu společnost Českého ráje, 2015. 367 stran, něm. nebo angl. resumé. Cena 240 Kč. ISBN 978-80-86254-32-6. ISSN 1211-975X.

Úvodní slovo (Eva Bílková, Lukáš Nachtmann)

Milan Hlavačka / Mobilita, doprava, cestování, turismus – zamyšlení nad pojmy a jejich rolí ve společnosti aneb Mobilita pro všechny 
I. Firma Laurin & Klement v kontextu výroby automobilů v českých zemích -
Lukáš Nachtmann / Václav Laurin ve světle dopisů z pobytu v Drážďanech; Jan Bílek / Mladoboleslavská automobilka a člen správní rady Jindřich G. Maštálka; Miloš Hořejš / Šlechta mezi zákazníky i akcionáři automobilky Laurin & Klement; Jan Němec / Čeští Němci nejezdí laurinkami, nakupují práci německých rukou; Lenka Procházková / K osobnosti Metoděje Vlacha; Patrik Wirkner / Jaroslav Pánek – jeden z neznámých škodováků

II. Obchodní stezky a komunikace od středověku do poloviny 20. století - Jiří Sajbt / Význam cest a dva názory na průběh Žitavské cesty; Tomáš Kalina – Jan Kahuda / Knihy poštovních tras – pramen k dějinám poštovnictví v habsburské monarchii v 19. století; Luděk Beneš / Obrazové a písemné prameny k silniční síti a silniční dopravě v Muzeu Mladoboleslavska; Petr Freiwillig / Silniční mosty u Spálova jako ukázka meziválečného mostního stavitelství; Jaroslav Zeman / Kam s ním? Hromadné a individuální garáže v meziválečném Jablonci nad Nisou

III. Cyklistika a motorismus jako společenský fenomén - Milena Lenderová / Bicykl a ženská emancipace. Od prvních cyklistek do začátku 20. století; Ivo Łaborewicz / Spuścizna Bolesława Osipika – jeleniogórskiego rowerzysty (w zasobie Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze; Jan Králík / České cyklistické dráhy v 19. století; Lucie Swierczeková / Z cyklistických fondů a sbírek Archivu tělesné výchovy a sportu; Vlastimil Svěrák / Počátky motocyklové, automobilové a autobusové dopravy na Jihlavsku; Petr Hoffman / Autobusová doprava Československé pošty v Českém ráji (1920–1932); Mikuláš Jančura / „S veselou mysľou do diaľky“ Náčrt možností a limitov motoristickej turistiky a športu na Slovensku v medzivojnovom období; Jaroslav Kříž / České automobilové cestovatelství – historie a současnost; Lukáš Kopecký / Karel Viškovský a cesta do Paříže v roce 1924; Kateřina Nora Nováková / Kniha Klenoty z kapoty; Jan Čečetka – Radka Janků / Život (nejen) v jednom kole aneb Motorové opojení. Motocykly a automobily v každodenním a společenském životě obyvatel Novopacka a Hořicka; Michal Velebný / Mladoboleslavský okruh městem

Závěrečné slovo (Pavel Jakubec)

 

Supplementum 16 - 2013. Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: referáty z vědecké konference konané ve dnech 19. – 20. dubna 2013 v Jičíně. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Semily: SOA v Litoměřicích –  Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje, 2013. 479 stran, něm. nebo angl. resumé. Cena 230 Kč. ISBN 978-80-86254-28-9. ISSN 1211-975X.

Úvodní slovo (Eva Bílková); Robert Kvaček: Odkaz Karla Kazbundy; 
Karel Kazbunda, historik a archivář: Zdeněk Beneš: Karel Kazbunda v kontextech české historiografie; Miroslav Novotný: Jihočeské kořeny Karla Kazbundy; Jitka Bílková: Karel Kazbunda Jičínu a Jičín Karlu Kazbundovi; Jaroslav Bouček: K. Kazbunda a J. Slavík – archiváři Ministerstva zahraničních věcí; Milada Sekyrková: Univerzitní oslavy 1948 a Karel Kazbunda; Karel Chutný – Radka Janků: Karel Kazbunda „ve službách“ jičínského archivu; Karol Bílek: Přátelství Karla Kazbundy a vlastivědného pracovníka Miroslava Vlacha; † Zdeněk Šamberger: Má setkání a korespondence s Karlem Kazbundou; Josef Tomeš: Krásné setkání aneb o jednom mezigeneračním dialogu českých historiků; 
Kazbundovo historické dílo:
Martin Kučera: K problematice edičního zpřístupnění díla Karla Kazbundy; Roman Pazderský: Kazbundovo pojetí Gollovy školy; Marek Fapšo: Kazbundova „Stolice dějin na pražské universitě“. Pramen nebo sekundární literatura?; Michal Kamp: Kazbunda v éře Havlíčkovy glorifikace; Vladimír Růžek: K problematice edičního zpřístupnění Kazbundova Havlíčka; Alena Šubrtová: Pozůstalost Karla Kazbundy v Archivu Národního muzea; Eduard Kubů – Jiří Šouša: Deutsche Agrarpartei a česko-německé jednání v předvečer velké války. Příspěvek ke kazbundovské interpretaci problému; 
Archivní rozluka: Leopold Auer: Neuere Forschungen zum Schicksal des archivalischen Erbes der Habsburgermonarchie nach dem Ersten Weltkrieg; Imre Ress: Kaiserliches und königlich-ungarisches Archiverbe und die nationalen Geschichtsschreibungen in Wendezeiten; Eva Drašarová: Československo-rakouská archivní a spisová rozluka; Jan Kahuda – Milan Vojáček: Dědictví archivní rozluky; Martin Halata: Úkoly archivu Pražského hradu v letech 1921–1925; Helena Chvojková: Karel Kazbunda a spisová a archivní rozluka s Rakouskem; Stefan Lehr: Vzpomínky Karla Kazbundy na Vídeň a rakouské a sudetoněmecké archiváře; Pavel Holát: Vídeňští archiváři Karel Kazbunda a František Roubík; Eva Chodějovská: Kapitán Josef Paldus, archivní rozluka a kartografická bohemika ve Vídni; Milan Ducháček: Václav Chaloupecký a archivní rozluka s Maďarskem; Jan Kramář: Václav Dragoun – poštovní úředník, historik a muzejník; Lenka Linhartová: Česko-slovenská archivní rozluka po roce 1993; 
Ochrana kulturního dědictví a mezinárodní právo:
Bohumil Jiroušek: Dějiny kultury v pojetí Ernsta Bernheima; Marek Krejčí: Kulturní dědictví jako předmět mezinárodního práva veřejného (před vznikem OSN); Magda Němcová: „Imunita proti zabavení“ (immunity from seizure); Jiří Smitka: Fürstenberský archiv na Křivoklátě – jeho osudy od koupě Československým státem v roce 1929 po současnost; Kristina Uhlíková: Jednání o nárocích Československé republiky na umělecká díla z rakouských sbírek po 1. světové válce; Závěrečné slovo (Jitka Bílková a Jan Kahuda); 
Apendix:
Bibliografie Karla Kazbundy (Jitka Bílková a Jan Kahuda);
Účastníci konference; Doprovodný program konference; Obrazová příloha

 

Supplementum 15 - 2012. Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka. Příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 20. – 22. října 2011 v Jičíně. Státní okresní archiv Semily pro Regionální muzeum a galerii v Jičíně a město Jičín, 2012. 344 stran, něm. resumé. Cena 250 Kč. ISBN 978-80-86254-27-2. ISSN 1211-975X.

Vladimíra Gebhartová: Pohádkové a lidské vzkázání Václava Čtvrtka; 
Průhledy do Čtvrtkovy tvorby pro děti a mládež - Radek Malý: Odkaz Václava Čtvrtka pohledem současného autora knížek pro děti aneb … tady lidi píšou pořád dokola pohádky o trpaslíčcích; Věra Brožová: K profilaci Čtvrtkovy prózy pro nedospělého čtenáře; Olga Kubeczková: Podivuhodná literární výpověď (Nad knihou Podivuhodné vyprávění bývalého piráta Kolíska); Petr Slunečko: Václav Čtvrtek a loutkové divadlo; 
Jazyková specifika Čtvrtkova vyprávění a jejich inspirační zdroje - Svatopluk Pastyřík: O funkcích vlastních jmen v pohádkových příbězích; Vanda Vaníčková: Vlastní jména v Pohádkách z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky; Jitka Bílková: Jak se ve Čtvrtkových pohádkách objevili mužík Kazbunďák
a puškař Halíř; Vladimír Úlehla: Jména Čtvrtkových postav; František Kožíšek: Čtvrtkova voda mezi imaginací a vědou; 
Václav Čtvrtek a vydavatelská praxe - Milada Matějovicová: Redakční spolupráce s Václavem Čtvrtkem; Šárka Krejčová: Václav Čtvrtek v číslech v nakladatelství Albatros; Nella Mlsová: Čtvrtek v Kruhu; 
Václav Čtvrtek a média -
Marie Kšajtová: Václav Čtvrtek a večerníček; Naďa Dvorská: Zvukové verze pohádek a textů Václava Čtvrtka v archivu Supraphonu; Zdeněk Karel Slabý: Václav Čtvrtek vstřícný, sebekritický, neúnavný; 

Václav Čtvrtek a čtenáři, posluchači i diváci - Ivana Hutařová: Odraz díla Václava Čtvrtka v devatenácti ročnících ankety o nejčtenější knihu roku SUK – Čteme všichni; Gabriela Babušová: Percepce tvorby Václava Čtvrtka žáky prvního stupně základní školy; Pavla Bubeníčková: Čtvrtkovy texty v čítankách na základní škole; Jitka Petrušková: Vzpomínání; Dana Hejduková: Malá inventura: Jak vnímají dílo Václava Čtvrtka dnešní děti; Lenka Škutová: Cez zážitok bližšie k Václavovi Čtvrtkovi; 
Václav Čtvrtek v zahraničí -
Peter Karpinský: Niekoľko poznámok o slovenskom preklade knihy Václava Čtvrtka Rumcajs; Hana Přivřelová: Ohlasy tvorby Václava Čtvrtka v Polsku; Marta Maciejewska: Recepce tvorby Václava Čtvrtka v Polsku; Akiko Sekizawa: Jak jsem překládala dílo Václava Čtvrtka; 
Ilustrátoři děl Václava Čtvrtka -
Blanka Stehlíková: Dílo Václava Čtvrtka jako výtvarná inspirace + Čtvrtkův a Pilařův Rumcajs; Tomáš Řízek: Jak se mi ilustrovala knížka O Kačence a tlustém dědečkovi; 
Dílo Václava Čtvrtka a hudba - Jaroslav Celba: Fragmenty vzpomínek skladatele; 
Stopy klasiků ve Čtvrtkově tvorbě -
Vlastislav Hnízdo: Pohádky K. J. Erbena – zdroj české pohádkářské tradice; Aleš Fetters: Bratří Čapků tvorba pro děti a její vliv na tvorbu Václava Čtvrtka; Jaroslav Otčenášek: Folklorní zájmy Josefa Štefana Kubína a východní Čechy; 
„Působí na mne prostředí, kde žiji…“ -
Petr Kovařík: Pražský místopis života a díla Václava Čtvrtka; Marie Švehlová: Václav Čtvrtek a Dobříš; Eva Bílková: Václav Čtvrtek a Jičín; Vladimír Úlehla: U dědečka v Jičíně; Pavel Kracík: Babinský v Prachovských skalách. Vznik a vývoj folklorní tradice a její podíl na formování Čtvrtkových loupežnických pohádek; Ilona Pluhařová: Počátky školní docházky budoucího spisovatele; 
Ohlasy díla Václava Čtvrtka v Jičíně - František Dopita: Řáholec jako ohlas díla Václava Čtvrtka; Eva Bílková: Kde je Řáholec?; Ivan Matějka: Jičínský divadelní spolek a Rumcajs; Vladislav Vích: Vzpomínka pamětníka na Hospodu U Rumcajse ve Kbelnici u Jičína; Věra Rychterová – Jaroslav Veselý: Festival Jičín – město pohádky a Václav Čtvrtek; 
Václav Čtvrtek a knihovna v Jičíně -
Iva Rodrová: Historie a současnost jičínské knihovny; Alena Pospíšilová: Knihovnické čtvrtkování; Jana Benešová: Rok Václava Čtvrtka v jičínské knihovně

 

 

Supplementum 14 - 2011. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. – 16. dubna 2011 na Malé Skále.  2 svazky, 324 a 260 stran. Cena 250 Kč za komplet. ISBN 978-80-86254-24-1 (1. sv.), ISBN 978-80-86254-25-8 (2. sv.), ISBN 978-80-86254-22-7 (soubor), ISSN 1211-975X. 

Karel Jaromír Erben, kulturní historie a etnologie - Miloš Řezník: Erben a česká politika v éře neoabsolutismu; Jiří Kořalka: František Palacký a Karel Jaromír Erben; Bohumil Jiroušek: Karel Jaromír Erben a Antonín Rezek – tchán a zeť; Milena Běličová: Karel Jaromír Erben – první archivář Národního muzea; Jana Konvičná: Karel Jaromír Erben, úředník pražského magistrátu; Hana Pátková: Karel Jaromír Erben a jeho Regesta; Vladimír Koblížek: Erbenův podíl na rozvoji české terminologie a na tvorbě první české encyklopedie; Miroslav Válka: Období Erbenovo v dějinách českého národopisu; Marcel Černý: Erbenovo pojetí slovanské mytologie v souvislostech českých filologických mystifikací první poloviny 19. století; Miloš Řezník: Karel Jaromír Erben, Florian Ceynowa a kašubské hnutí; Karol Bílek: Karel Jaromír Erben a Jičín na základě vzájemné korespondence s prof. Josefem Rissem; Dorota Lábusová: Něco málo o fondu Karel Jaromír Erben v Literárním archivu Památníku národního písemnictví
Paměťové instituce v historických proměnách - Marek Krejčí: Archivy sociální paměti Aby Warburga jako příspěvek k diskusi o organizaci vědecké práce; Jan Kahuda: Pokus o první archivní katastr. Na okraj projektu průvodce po československých archivech z roku 1928; Jan Kašpar: Příběh se šťastným koncem? (Proměny vztahu měst Jablonce nad Nisou a Kaufbeuren-Neugablonz, úloha jabloneckého archivu v tomto procesu); Tomáš Dvořák: Archivy v digitálním světě; Jan Schwaller: Předarchivní péče v digitální době; Ludomír Kocourek: Počátky a vývoj muzeí na Teplicku; Robert R. Novotný: Stejné i rozdílné – založení turnovského a novopackého muzea v kontextu doby;  Luděk Beneš: Literární historie v českých muzeích; Štěpánka Běhalová: Muzejní knihovny současnosti a budoucnosti a uchování významných odkazů osobností
Karel Jaromír Erben a literární historie - Reinhard Ibler: Erbenova Kytice jako cyklus balad; Viktor Viktora: Nic nedojde k zmaření (K motivickým souvislostem Erbenova „majestátu zákona“); Anželina Penčeva: Erben – problematický baladik a problematický romantik; Jan Kajfosz: Magie a řád světa v Erbenově Kytici; Irena Vaňková: Přichyl ucho k zemi blíž (Erbenova Kytice a sémiotické principy magického obrazu světa); Milena Lenderová: Tělo, tělesnost a barvy v Erbenově Kytici; Aleš Haman: Sny romantiků: sny Erbenovy a sny Máchovy; Vlastislav Hnízdo: Shody a protiklady Máchy a Erbena; Dalibor Dobiáš: Zrcadlení se (Karel Jaromír Erben a Václav Nebeský v literatuře); Lenka Kusáková – Petr Píša: Historická črta pražského archiváře K. J. Erbena; Kateřina Piorecká: Dobrodružství cestujících (Model polemiky ve třicátých letech 19. století); Martin Tomášek: Historický vývoj reflexe Erbenovy krajiny; Dagmar Blümlová: Erbenova Kytice ve Státním nakladatelství dětské knihy (1953), aneb Editorovo vítězství nad básníkem; Jitka Rauchová: Perspektivy interpretace díla K. J. Erbena v 21. století; Lenka Müllerová: Paratexty a Karel Jaromír Erben; Jaroslav Otčenášek: Pohádky K. J. Erbena (Problematika jejich zpracování); Jana Pácalová: Slovenské rozprávky v Erbenovej zbierke „Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských“; István Vörös: Skleněná rakev, aneb Skrytá dominia jazyka (Baladika Karla Jaromíra Erbena a Jánose Aranye); Zofia Tarajło-Lipowska: Erbenova a Mickiewiczova balada; Dobrochna Dabert-Bakuła: Filmové adaptace romantických děl (Z polských a českých inscenačních zkušeností); Jaroslav Vávra: Erbenův Zlatý kolovrat (O jedné školní dramatizaci); Karel Čermák: Soupis knižních vydání Erbenovy Kytice. Seznam účastníků konference, Obrazová příloha

 

Supplementum 13 - 2009. Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 24. - 25. dubna 2009 v Turnově. 384 stran, něm. resumé. Cena 200 Kč. ISBN 978-80-86254-19-7, ISSN 1211-975X. 

I. Šlechtické rody a osobnosti –  David Papajík: Jan Čapek ze Sán a Český ráj; Milan Svoboda: Biberštejnská epizoda v 16. století ve vnitrozemí Království českého; †Jaroslav Honc – Jaroslava Honcová: Rod Smiřických ze Smiřic a jeho genealogická souvislost s Albrechtem z Valdštejna; Harald Skala: První Desfoursové v Čechách; Eva Lukášová: Rodová portrétní galerie hrabat Schliků; Milena Lenderová: Portrét hraběnky Elisy Schlikové; Marie Mžyková: „…vévodou být nestačí – Rohan jsem“;  Jan Županič: Zachariáš Römisch – podnikatel, velkostatkář a mecenáš; Hana Kábová: Mikuláš Vladimír Desfours-Walderode a Josef Vítězslav Šimák;  
II. Šlechtické rezidence v Českém ráji –  Tomáš Durdík: Hrady Českého ráje; Ivan Peřina: Hrady horního Pojizeří mezi Malou Skálou a Turnovem; Jiří Slavík: Hrádek a Koštofrank - dva jičínské hrady?; Jiří Hrbek: Mnichovo Hradiště jako valdštejnské rezidenční město; Petr Mašek: Zámecké knihovny Českého ráje; Marek Fapšo: Když statné hrady k oblakům čněly, aneb raná díla Josefů Pekaře a Šimáka; Karol Bílek: Černínská expozice na Humprechtě z roku 1937; Naděžda Kubů: Instalace interiérů zámku Humprecht a hostinského paláce na hradě Valdštejn; Jaromír Gottlieb: Jičínský zámek z pohledu podnájemníka, aneb Valdštejnova rezidence v půdorysné a komunikační síti města Jičína; Marek Krejčí: Zámky a hrady Českého ráje jako prvky destinace cestovního ruchu;  
III. Šlechtický velkostatek –  Ludomír Kocourek: Patrimonia a správa v Českém ráji; Marek Starý: Frýdlantská léna v Českém ráji a jejich držitelé (Stručný přehled a metodologické zamyšlení); Zuzana Šonská – Pavel Jakubec: Zanikání vesnic na Turnovsku následkem hospodaření vrchnosti; Luděk Beneš: Podnikání šlechty na Mladoboleslavsku; Jitka Šedinová: Komponovaná krajina Františka Josefa Schlika; Eva Chodějovská: Příspěvek k ikonografii hospodářských budov na schlikovských panstvích Jičínska; Miloš Hořejš – Michal Novotný:Hospodářské aktivity rodu Schliků na sklonku 19. století a v první polovině 20. století

Supplementum 12 - 2007. Jan Patočka, české dějiny a Evropa.  Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 1. – 2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou. 303 stran, angl. a něm. resumé. Cena 200 Kč. ISBN 978-80-86254-16-6. ISSN 1211-975X. 

Stanislav Sousedík: Besedy s Janem Patočkou, Tomáš Hermann: Platonismus Jana Patočky v české společnosti a "poevropské" epoše, Ivan Landa: Patočka a negativní platonismus, Tomáš Hejduk: K Patočkově filosofii náboženství, Zuzana Svobodová: Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi,  Helena Pavlincová: Polemiky Jana Patočky s novotomisty, Klaus Schaller: Pedagogika v životě a díle Jana Patočky, Radim Palouš: Patočkovo KRINEIN, Věra Schifferová: Komeniologické studie Jana Patočky, Aleš Prázný: Výchova jako konflikt, David Krámský: Krize, náprava a celek u J. A. Komenského ve filosofické interpretaci Jana Patočky, Zdeněk Pinc: V zápase mezi Kristem a Antikristem. Duchovní člověk nebo intelektuál?  Michal Kopeček: Jan Patočka a István Bibó. Kritika dějin a rekonstrukce "smyslu" národní historie ve středoevropském disentu, Alain Soubigou: Předávat štafetu: Masaryk, Husserl, Patočka, Anna Hogenová: Péče o duši a Evropa, Jaroslav Kohout: Jan Patočka o vztahu: T. G. Masaryk a F. M. Dostojevskij, Miloslav Bednář: Patočkova filosofie dějin jako tematizace přirozeného světa, Jiří Vítek: Patočkovo pojetí krize moderní doby a člověka, Dalibor Hejna: Od mýtu k dějinám - Patočkova reflexe počátku dějin, Peter Rusnák: Patočkova fenomenológia telesnosti, Filip Karfík: České dějiny mezi Herderem a Hegelem, Miloš Havelka: Patočka ve sporu o smysl českých dějin, Vlastimil Hála: K některým souvislostem Patočkova pojetí češství, Daniel Kroupa: Patočka a česká otázka, Jan Zouhar: Masarykovo a Patočkovo pojetí dějin, Marie L. Neudorflová: Patočkovo nutné nepochopení T. G. Masaryka, Ondřej Sládek: Jan Patočka a český strukturalismus, Jan Tlustý: Patočkovo myšlení jako inspirace pro literární teorii, Petr Bubeníček: K Patočkově interpretaci Boží duhy, Zuzana Gilarová: Faustovská tematika v kontextu filosofie dějin Jana Patočky a Josefa Šafaříka

 

Supplementum 11 - 2006. 50 let CHKO Český ráj. Sborník referátů z mezinárodní konference, konané ve dnech 20. – 22. října 2006 v Lázních Sedmihorkách. 408 stran, angl. a něm. resumé. Cena 200 Kč. ISBN 80-86254-14-3. ISSN 1211-975X. 

Václav Ziegler: Vznik hodnot Českého ráje; Jitka Petrušková: Vzpomínky na zakládání CHKO Český ráj; Petr Rybář: O původu znaku CHKO Český ráj; Václav Petříček: Český ráj v historii a souvislostech české i evropské územní ochrany přírody a krajiny; Milan Damohorský: Chráněná krajinná oblast Český ráj a její ochrana z pohledu práva; Robert R. Novotný: Vnímání ochrany přírody v kontextu doby, aneb od dezinterpretací ke skutečnosti; Tomáš Řídkošil: Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu; Václav Cílek: Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model; Stanislav Čech - Daniel Smutek: Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč; Jan Mertlík: V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa; Jan Prostředník - Petr Šída: Mezolitické osídlení pseudokrasových skalních dutin v Českém ráji; Vladimír Peša: Využívání skalních dutin v Českém ráji v mladší době bronzové až halštatské; František Gabriel - Kamil Podroužek: Pracovní hypotéza k raně novověkému sídlení na pískovcích; Ivan Peřina: Pozoruhodné relikty na hradě Zbiroh; Josef Dneboský - Theodor Honický: Branžežské hamry; Vladimíra Jakouběová: Stavební památky lidové architektury v oblasti Českého ráje a Pojizeří; Bohumil Reš: Památné stromy v Českém ráji; Anna Švecová: Památné stromy a houby; Anna Lepšová: Mykologický průzkum v CHKO Český ráj; Janusz Korybo: Jodla pospolita w Parku Narodowym Gór Stolowych;  Martin Křivánek: Invazní druhy vyšších rostlin v CHKO Český ráj a dopad jejich šíření na biologickou rozmanitost; Martin Šandera: Obojživelníci a plazi v Českém ráji a jejich soužití s člověkem; Zdeněk Mrkáček: Změny ve složení ptačí fauny v historii Českého ráje; Jaroslav Klápště - Josefa Klápšťová: Dosavadní výsledky kroužkování ptáků v přírodní rezervaci Žabakor; Pavel Kverek: Výsledky kroužkování ptáků při jihozápadní hranici Českého ráje; Jiří Stonawski: Lesní hospodářství a ochrana přítrody v CHKO Český ráj; Lenka Stuchlíková: Rybníky v CHKO Český ráj; Zdeněk Kašpárek - Jan Prostředník - Tomáš Řídkošil: Jizera a povodně v Turnově; Milena Roudná: Propojení příroedního a kulturního dědictví; Maguelonne Déjeant-Pons: The Implementation of the European Landscape Convention; Martin Weber: Evropská úmluva o krajině a příspěvky k jejímu naplňování v ČR; Vlastimil Kostkan - Marek Banaš: Zásady managementu evropsky významných lokalit na příkladu 15 demonstračních území; Jan Horník: Evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 v Českém ráji; Martina Pásková: Staronový fenomén geoparků; František Jeřábek: Hodnotový základ posuzování krajinného rázu; Ondřej Mirovský: Vliv kulturní krajiny CHKO Český ráj ve 20. století na příkladu Libošovicka; Lukáš Bílek: Zastavování krajiny Českého ráje; Cecilia Jaswa Rusnak - Brian Orland - Jan Hendrych: Reciprocal Benefits of Student Service-Learning in Addressing the Needs of Heritage Landscapes; Jan Hendrych a kol.: Krajina Březnicka z pohledu péče o kulturní krajinu: příkladová územní studie "Analýza urbanizovaných porostních struktur krajiny Březnicka"; Jan Borský: Výzkum porostních struktur a možnosti rehabilitace vrchu Říp; Pavel Jakubec: Vývoj dopravní sítě na území Českého ráje od 18. do 20. století; Markéta Kovaříková: Rychlostní komunikace R35 Českým rájem; Miloš Matoušek: Humanice průtahu silnice I/35 v obcích Karlovice, Hrubá Skála, Ktová; Karel Markvart: Značené turistické trasy v Českém ráji; Hana Maierová: Turistika v Českém ráji. Sdružení Český ráj a jeho aktivity; Jitka Málková: Vliv turistiky na vegetaci a půdu; Miloš Šejn: Krajina Českého ráje ve výtvarném umění; Eva Lukášová: Pohledy na zámky a krajinné partie Českého ráje ze zámeckých sbírek; Vlasta Matoušová - Tomáš Kučera: Inspirace přírodou. Výtvarné umění na Turnovsku po roce 1945; Karol Bílek: Český ráj v literatuře

 
Supplementum 10 - 2005. Sborník referátů z vědecké konference "Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Osobnosti - díla - ideje", konané ve dnech 22. – 23. dubna 2005 v Sedmihorkách. 342 stran, něm. resumé. Cena 160 Kč. ISBN 80-86254-12-7. ISSN 1211-975X. 

Jaroslav Med:  Ideové kořeny ruralismu; Jiří Brabec: Geneze ruralismu; Jitka Rauchová: Motivy venkovanství v české divadelní avantgardě; Dobrava Moldanová: Z galerie předchůdců ruralismu: Josef Holeček; Ondřej Macura: Josef Holeček a selství; František Všetečka: Počátek Holečkova cyklu Naši; Ilona Gwóźdź-Szewczenko: V Čartakově kruhu. Ruralistické tendence v polské meziválečné literatuře; Lubomír Slezák: Ruralismus a realita českého venkova v meziválečném období; Vlastislav Hnízdo: Role časopisu Sever a východ v koncepci českého ruralismu; Tomáš Pavlíček: K obrysům jednoho modelu literární kultury. Kulturní publicistika Venkova a časopisu Brázda za druhé republiky; Zora Dvořáková: Politické procesy s ruralisty v 50. letech 20. století; Renata Ferklová: Ruralismus na pranýři, aneb „Jak bude žít národ, jemuž se půda stala výrobním prostředkem?“; Hana Faistauerová: Příběh z padesátých let. Václav Prokůpek, Josef Knap a František Křelina; Jiří Šouša: Ctí, ale nečtou? K reflexi děl ruralistů na české vesnici; Jaroslav Vávra: Možnosti využití literárních textů ruralistů na základní škole a gymnáziích; Josef Blüml: Venkovské inspirace v díle Jana Čarka; Luisa Nováková:Václav Prokůpek a ediční činnost Družstva Moravského kola spisovatelů věnovaná dětem; Vilém Kmuníček: Zdeněk Rón a ruralismus; Jaroslav Kohout: Zdeněk Rón (1889 – 1948), prozaik s duší básníka, technik s vyznáním samaritána; Martina Halamová – Bohumil Jiroušek: Střety a paralely českého ruralismu a katolické literatury; Michal Bauer: Rozhlasová anketa „Proč mám rád venkov?“; Věra Jarolímková: Hodnota pokory a sebeobětování  v díle K. V. Raise a F. Křeliny; Dagmar Blümlová: Kritik a překladatel Aloys Skoumal – Rusticus; Marcela Pátková: Holanovy motivy z katolického světa; Veronika Broučková:Vztah ženy a venkova v prózách Pavly Buzkové; Zdeněk Beneš: František Kutnar a ruralisté; Pavel Holát: Historik František Roubík v časopise Brázda a novinách Venkov; Jaroslava Honcová: Činnost dvou komisí Československé akademie zemědělské – sociologické a historické – za první republiky; Jaroslav Rokoský: Agrární strana a ruralisté; Ludomír Kocourek: Regionální prvky ruralismu; Jiří Kropáček: Ruralismus – regionalismus – proměny; Ondřej Kolář:Teorie o národní povaze jihočeské v beletristických souvislostech; Jiří Dvořák: Regionalisté Josef a Jan Stočtí a jejich vztah k ruralismu; Ivo Harák: František Xaver Boštík – básník regionální; Karel Komárek: Prozaik Jarolím Schäfer; Závěrečné slovo (Ondřej Macura); Přílohy: Věra Nečasová:Sever a východ 1925 – 1930. Článková bibliografie; Karel Čermák: Seznam knižních titulů edice Sever a Východ z nakladatelství Müller a spol. v Turnově

Supplementum 9 - 2004. Sborník referátů z mezinárodní konference "Karl Kraus - jičínský rodák a světoobčan / in Jičín geboren, in der Welt zu Hause", konané ve dnech 21. - 23. dubna 2004 v Jičíně. 351 stran, něm. resumé. ISBN 80-86254-10-0. ISSN 1211-975X 

Předmluva / Einleitung (Naděžda Macurová), I. Úvodní slova / Geleitworte: Jaromír Gottlieb, ředitel Regionálního muzea a galerie Jičín, Martin Puš, starosta města Jičína, Eva Wolfová, ředitelka Památníku národního písemnictví Praha; Kurt Krolop: Karl Kraus und die böhmischen Länder / Karl Kraus a české země; Christian Wagenknecht: Schreiben im Horizont des Druckens: Karl Kraus / Psaní v horizontu tištěného textu: Karl Kraus; Leo Lensing: Chutzpe u psacího stolu. Scény z jednoho potenciálního životopisu; Ekkehard W. Haring: Kraus, Kafka und das Mauscheln (Facetten eines Identitätsdiskurses) / Kraus, Kafka a židovská mluva (Fasety identického diskursu); Friedrich Pfäfflin: „Meine materielle Sorge wurzelt in Prag“ (Revision einer Fehleinschätzung) / Má hmotná starost má kořeny v Praze“ (Oprava hodnocení jedné chyby);  Jaromír Loužil: Karl Kraus a jeho boj proti ornamentu / Karl Kraus und sein Kampf gegen das Ornament;  Jiří Stromšík: Karl Kraus bei Elias Canetti / Karl Kraus u Eliase Canettiho; Friedrich Rothe: Karl Kraus und Frank Wedekind / Karl Kraus a Frank Wedekind; Gerald Stieg: Karl Kraus in der aktuellen französischen Medienkritik / Role Karla Krause ve francouzské mediální kritice;  Vladimír Úlehla: Rodina Karla Krause a Jičín; Tereza Kleplová: Karl Kraus a Jičín / Karl Kraus und Jičín; Eliška Pavlíková: Město svému rodákovi; Ivan Fontana: Karl Kraus a jičínské osobnosti Svatopluk Volf a Karel Kazbunda; Joachim W. Storck: Hat Rainer Maria Rilke die Beziehung Karl Kraus – Sidonie Nádherný beeinflußt? (Legenden, Vermutungen, Tatsachen) / Ovlivnil Rainer Maria Rilke vztah Karla Krause k Sidonii Nádherné? (Legendy – dohady – fakta); Alena Wagnerová: Sidonie Nádhernýs „vita reactiva“ (Über die Schwieirgkeiten mit der Würdigung Sidonie Nádhernýs in einer durch männliche Maßstäbe beherrschten Welt) / Sidonie Nádherné „vita reactiva“ (O potížích se zařazením Sidonie Nádherné ve světě poměřovaném mužskými měřítky); Eva Lukášová: Zámek Vrchotovy Janovice a jeho interiéry v první polovině 20. století; Helga Turková: Krausiana Knihovny Národního muzea na zámku Vrchotovy Janovice (diskusní příspěvek); Anne Martina Emonts: Wenn zwei dasselbe tun... (Karl Kraus und Mechtilde Lichnowsky in ihrer Sprachkritik) / Když dva dělají totéž... (Karl Kraus a Mechtilde Lichnovská ve své kritice řeči); Šárka Šírová: Mechtilde Lichnovská a Karl Kraus; Miloš Řezník: Mary Dobrzenská a „potštejnské zátiší“; Josef Čermák: Ze zákulisí prvních přednášek Karla Krause v Praze; Milada Písková: Karl Kraus a česká kultura; Josef Rodr: Marťani, mloci a spol.; Zdeněk Mareček: Karl Kraus, Brünner Krausianer und deren Versuche, den literarischen und journalistischen Augiasstall in Mähren auszumisten / Karl Kraus, brněnští Krausiáni a jejich pokusy vyčistit literární a novinářský Augiášův chlév na Moravě; Eva Bílková: První české vydání románového dramatu Karla Krause; Marcella Husová: Jan Münzer – český překladatel a propagátor díla Karla Krause; Dagmar Blümlová: Karl Kraus anglisty Aloyse Skoumala; Schlusswort / Slovo závěrem (Friedrich Pfäfflin)

 
Supplementum 8 - 2003. F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. 335 stran, něm. resumé. 150 Kč. ISBN 80-86254-08-9. ISSN 1211-975X 

Zahájení konference (Karol Bílek); Jiří Štaif: František Ladislav Rieger a česká národní elita 19. století; Robert Sak: Rieger – konzervativec, nebo liberál? Josef Blüml - Bohumil Jiroušek: František Ladislav Rieger v českém dějepisectví ; Marek Cetwiński: F. L. Rieger w encyklopediach polskich; Vratislav Doubek: Obraz Ruska v politice F. L. Riegra a F. Palackého (40. – 70. léta); Milena Lenderová:  Mezi Paříží a Moskvou. Riegrovy cesty na jaře roku 1867; Milan Hlavačka: František Ladislav Rieger a Jiří Kristián kníže Lobkowicz ve vzájemné korespondenci; Helena Kokešová: Ke vztahu Gustava Eima a Františka Ladislava Riegra; Marie L. Neudorflová: Ženy rodiny F. L. Riegra a jejich účast ve veřejné sféře; Marie Ryantová: Marie Červinková-Riegrová jako spolupracovnice svého otce; Jana Malínská: Protichůdné názory české společnosti na vzdělávání dívek a žen v 19. století ; Jan Županič: Nobilitace českých elit v Rakousko-uherské monarchii; Milada Sekyrková: F. L. Rieger a spolková činnost ; Jiřina Masnerová: František Ladislav Rieger a technika; Milan Vojáček: Čechové, na řípu! F. L. Rieger, cukrovarník v Malči; Magdaléna Pokorná: Jiljí Vratislav Jahn – první životopisec F. L. Riegra; Jaroslava Honcová: Palacký a Rieger v Říčanech za prusko-rakouské války v roce 1866 ; Milena Nyklová  Obrana Nerudova; Marie Macková  »Naše město jako věrná stráž ... « O přibližování a vzdalování se politických vůdců venkovu; Lydia Baštecká: »Rozmilý a upřímný příteli.« Rieger v korespondenci východočeských vlastenců; Karol Bílek  F. L. Rieger a jeho přítel Václav Jaromír Černý, okresní tajemník v Libáni; Vlastimil Svěrák: Riegrův jihlavský stoupenec Antonín Musil; Ludomír Kocourek: Počátky českého školství v Podkrušnohoří; Zdeněk Hojda: Riegrův pomník na Kozákově; Oldřiška Tomíčková: Riegrův obelisk v Hořicích ; Ivo Navrátil:  Riegrův pomník v Semilech;  Závěr konference (Milan Hlavačka)  

Supplementum 6 - 2000. Sborník referátů z vědecké konference “Zdeněk Kalista a kulturní historie”, konané ve dnech 14. - 15. dubna 2000 v lázních Sedmihorkách. 279 s., něm. resumé.  ISBN 80-86254-03-8. ISSN 1211-975X

J. Hanzal: Slavnostní projev při odhalení pamětní desky Zdeňku Kalistovi v Benátkách nad Jizerou; Z. Beneš: Zdeněk Kalista v kontextu „rozumějící“ historiografie; Z. Hojda: Kulturní dějiny u Zdeňka Kalisty a dnes; M. Nyklová: Cesta Zdeňka Kalisty od katolicismu ke komunismu a nazpátek; A. K. K. Kudláč: Zdeněk Kalista a Volná Myšlenka; R. Ferklová: Zdeněk Kalista a Jiří Wolker – proměna vztahu; M. Bauer: Projednávání členství Zdeňka Kalisty v Syndikátu českých spisovatelů v roce 1948; M. Ďurčanský –  P. Kodera: Materiál k osobnosti Zdeňka Kalisty v Archivu AV ČR; K.-E. Czernin: Můj vztah ke vztahu profesorů Pekaře a Kalisty k mé rodině; K. Štefek: Problematika historického poznání v Kalistově díle; J. Hanzal: Zdeněk Kalista a Josef Pekař; J.  Pánek: Pojetí předbělohorských českých dějin v díle Zdeňka Kalisty; J. Blüml: Kalistovy Cesty historikovy; M. Jiroušková: Italská zkušenost Zdeňka Kalisty; J. Bouček: Jan Slavík v pamětech Zdeňka Kalisty; B. Jiroušek: Kalistův pohled na Bohuslava Balbína; M. Ryantová: Kniha, která „se minula zcela svým cílem“ (Nad posudkem Kalistova Valdštejna); V. Vlnas: „Čechové, kteří tvořili dějiny světa“ tehdy a nyní; G. Nácarová: Zdeněk Kalista a kulturní publicistika druhé republiky; H. Borovská: Zdeněk Kalista jako editor; R. Ferstl: Obraz rodného kraje v Kalistových juveniliích; J. Teplý: Z. Kalista jako regionální historik; L. Beneš: Kalistova stať „1000 let v historii našeho kraje“; J. Čechura: Zdeněk Kalista a Jindřichův Hradec; M. L. Krejčí: Sdružení přátel baroka (Z počátků barokních výzkumů v Čechách); K. Kocourková: Kultura každodenního života v regionálních dějinách; K. Adamová: Několik poznámek k přínosu Zdeňka Kalisty ke kulturnímu dějepisu; M. Cetwiński: Czesława Miłosza koncepcja historii kultury; L. Kocourek, CSc: Kulturní historie ve škole a v přípravě učitelů; M. Franc: Kulturní historie dnes

 
Supplementum 5 - 2000. Sborník referátů z konference “Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání”, konané ve dnech 24. - 25. června 1999 v Jičíně. 255 s., něm. resumé. 

I. Čornejová: Organizace jezuitského školství před rokem 1773; V. Bartůšek: Dějiny a specifika piaristických gymnázií v českých zemích v 17. a 18. století; M. Cetwiński: Staropolskie herbarze - uboczny produkt jezuickiej dydaktyki; Eva Kowalská: Unifikačné tendencie v školstve habsubrskej monarchie v 18. až 1. polovici 19. storočia; M. Svatoš: Exner-Bonitzovy školské reformy a jejich důsledky pro gymnaziální školství v habsburské monarchii; M. Lenderová: Úsilí o vyšší dívčí vzdělání v Čechách 19. století; J. Havránek: Role gymnázií při vytváření kulturní elity českého národa v 2. polovině 19. století; J. Klímová: Reforma středního školství v roce 1908; F. Morkes: Gymnázia v letech předmnichovské republiky; J. Hanzal: Zdeněk Nejedlý a poválečné české školství a kultura; R. Váňová: České gymnázium v 70. a 80. letech 20. století; M. Antoniewicz: Poczatki Akademii Wileńskiej w świetle nowszej historiografii jezuickiej; M. Novotný: Kolej Tovaryšstva Ježíšova v Jindřichově Hradci v letech 1594-1648; L. Jandová: Piaristické gymnázium v Českých Budějovicích ve druhé polovině 18. století; P. Suková: Benediktinské gymnázium v Broumově v letech 1775-1810; K. Herčík: Příčina a následky přemístění piaristického gymnázia z Kosmonos do Mladé Boleslavi v r. 1784; J. Němeček: Jezuitské gymnázium v Hradci Králové a jeho přínos pro město; J. Růžička: Kapitoly z dějin gymnázia v Litomyšli v 2. polovině 19. století; K. Rýdl: K roli jičínského gymnázia jako národně kulturní instituce v 19. století; M. Novotná: Studentský život jičínských gymnazistů v polovině 19. století; J. Cach: Cesta od jičínského gymnázia k vrcholům vědy; K. Štefek: Jičínské gymnázium a školská reforma z roku 1953; M. Horáková: K problematice literárních učebnic pro střední školy se zaměřením na 1. ročník středních škol; K. Rýdl: Perspektivní změny role a funkce gymnaziálního vzdělávání v zahraničí; V. Mencl: Výhledy školství do 21. století; J. K. Čeliš: Sen o gymnáziu 

Supplementum 4 - 1998. Sborník referátů z konference “Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti”, konané ve dnech 24. - 25. dubna 1998 v lázních Sedmihorkách. 256 stran, angl. a něm. resumé. Cena 100 Kč

K. Bílek: Úvodní slovo; J. Hanzal  Český venkov v tvorbě Františka Kutnara a jeho předchůdců; M. Ryantová:  Josef Kalousek a počátky českého agrárního dějepisectví; V. Wolf: Václav Novák, jeden z představitelů agrárního dějepisectví mezi válkami; J. Lapáček: Novinář František Obrtel - popularizátor výsledků agrárního dějepisectví; Marek L. Krejčí: Zrušení svěřenství, pozemková reforma a patrimoniální archivy; J. Šouša: Selský archiv a Časopis pro dějiny venkova - publikační orgány českého agrárního dějepisectví; L. Kocourek: Několik poznámek k agrárním dějinám v německých vlastivědných časopisech; J. Burešová: K problematice výzkumu dějin československého zemědělství po druhé světové válce; M. Kokojanová: "Lidí hloupých ...do města nepřijímati." K zemědělskému podnikání pernštejnského Prostějova; J. Juněcová: Režijní velkostatek na sklonku feudalismu; J. Honcová: Státní archiv zemědělský a jeho osudy; J. Petráň - E. Maur: František Kutnar a Univerzita Karlova; M. Trapl - L. Hrabová: František Kutnar a Univerzita Palackého v Olomouci; J. Havránek: František Kutnar a jeho pojetí národního obrození v Přehledu dějin Československa v epoše feudalismu; K. Štefek: K problematice strukturalismu v Kutnarově díle; J. Blüml: Osobnost historika v pojetí Františka Kutnara; L. Hladký: František Kutnar a dějiny českého lnářství; B. Jiroušek: František Kutnar a Josef Klik - kolegové a přátelé; J. Čechura: Nepublikované práce Františka Kutnara k dějinám zemědělství; M. Melanová: Nerealizovaný projekt Františka Kutnara k dějinám zemědělství; A. Kutnar: František Kutnar - tatínek a mlázovický rodák; V. Wolf: Závěrečné slovo; J. Hanzal:  František Kutnar a Historický klub; M. Cetwiński: Chlopi - lud czy naród? Historia wsi polskiej na przelomie XIX i XX wieku

 
Supplementum 3 - 1997. Sborník referátů z vědecké konference “Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina v okolí Jičína”, konané ve dnech 6. - 8. března 1997 v Jičíně. 208 stran, angl. a něm. resumé. Cena 100 Kč

J. Wagner: Valdštejnská loggie, její stavební vývoj a význam v evropské architektuře; I. Čornejová: Albrecht z Valdštejna a počátky jezuitské koleje v Jičíně; E. Ulrychová: Archeologické nálezy z okolí Valdštejnovy loggie v Jičíně-Sedličkách; P. Fidler: Kostel sv. Jakuba Většího v Jičíně a architekt Giovanni Battista Pieroni; M. L. Krejčí: Poznámky k systému financování obnovy valdštejnské loggie v Jičíně; L. Baštecká: Soubor barokních kostelů na Broumovsku; L. Smejkal: Valdštejnský klášter v České Lípě; D. Šonský: Adaptace historického parku pro účely současného využití, modelový objekt Libosad v Jičíně; J. Hendrych: Krajina kulturní a historická; J. Bukovský: Valdický kartouz a jeho úloha v rámci kartuziánské architektury; M. Košťák: Geologická stavba a vývoj krajiny v okolí Jičína; V. Ziegler: Hodnota krajiny Českého ráje; I. Suchara: Botanické poznámky k Libosadu a Valdické oboře; P. Bulíř: Revitalizace systému trvalé zeleně v povodí Poráku; A. M. Svoboda: Přínos pěstování okrasných a ovocných dřevin pro kulturní krajinu - na příkladu Mazánkových školek v Soudné u Jičína; Z. Mrkáček: Živá příroda jako součást komponované barokní krajiny okolí Jičína; Z. Brožek: Hospodaření v lesích Českého ráje; D. Novotná: Stavby barokního klasicismu na valdštejnském panství; M. Líčeniková: Úloha Nicola Sebregondiho ve službách vévody Albrechta z Valdštejna; F. Nosari: Nicolo Sebregondi urbanista; J. Hendrych: Několik poznámek k fenoménu valdické obory; J. Starý: Problematika obnovy loggie; J. Hetych: Valdštejnská komponovaná krajina v prózách Jaroslava Durycha; R. a M. Lhotákovi: Návrh na využití valdštejnské loggie a čestného dvora; J. Hofmanová: Jičín a jeho kraj v literární tvorbě; M. Šejn: Několik poznámek ke krajině; K. Štefek: K duchovní fyziognomii Jičínska; J. K. Čeliš: Člověk a krajina, duchovní aspekty; V. Cílek: Hospodaření s prostorem krajiny; M. Smolík: Ochrana valdštejnských památek v Jičíně; T. Tomsa: Ochrana přírody a krajiny v Českém ráji; J. Němeček: Dnešní vztah veřejnosti k památkám; E. Lukášová: Ochrana památek a občanské iniciativy

 

Supplementum 2 - 1996. Sborník referátů z konference “J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době”, konané 10. - 11. května 1996 v Turnově a na Hrubé Skále. 186 stran, něm. a franc. resumé. Cena 60 Kč

K. Bílek a M. Kubátová: Úvodní slovo; J. Hanzal: Místo J. V. Šimáka v české historiografii; J. Čechura a J. Šetřilová: J. V. Šimák a Josef Pekař (Příspěvek k poznání jejich vzájemného vztahu); V. Wolf: Přínos J. V. Šimáka regionální historiografii; B. Jiroušek: Region jako východisko vědecké i popularizační tvorby J. V. Šimáka a Josefa Klika; J. Prostředník: J. V. Šimák a archeologie Pojizeří; J. Šťovíček: J. V. Šimák a počátky české etnografie; J. Skutil: Odkaz J. V. Šimáka české onomastice; D. Blümlová: Šimákův vztah ke krásné literatuře; J. Racek: Pekařova Kniha o Kosti - Šimákova Kniha o Housce; L. Tomáš: Problematika záchrany státního hradu Trosky a působení J. V. Šimáka; M. Krejčí: Příspěvek k organizaci vlastivědné práce na území Čech v letech 1918-1939; B. Zilynskyj: Historická regionalistika Podkarpatské Rusi v období první republiky a český podíl na ní; J. Smetana: Počátky severočeského regionálního dějepisectví; L. Procházka: Přínos regionálních národopisných badatelů pro dokumentaci lidové architektury východních Čech; V. Svěrák: Dvě návštěvy J. V. Šimáka v Jihlavě; R. Tecl: J. V. Šimák a Táborsko; E. Maur: Kvantitativní historie a regionální historik; M. Lenderová: Pojetí regionálních dějin u představitelů francouzské školy Annales; M. Cetwiński: Dlugosz przeciwko Šimakowi: polonizacja dziejów średniowiecznego Klodzka v historiografii polskiej; M. Macková: Renesance regionální historiografie (O hledání identity); M. Augustin: Význam regionální historiografie v dnešním pohraničí; F. Kubů: Česká a německá regionální historie v oblasti Euroregionu Šumava; L. Beneš: Současný stav historiografie v regionálních muzeích; L. Kocourek: Regionální dějiny, historická vlastivěda a občanská výchova; Č. Brandejs: Výuka regionální historie na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové; J. Matta: Regionální prvky ve výuce dějepisu a vlastivědy v okrese Mladá Boleslav; V. Ron: Pocta J. V. Šimákovi

 
Supplementum 1 - 1994. Sborník referátů z konference “Josef Pekař a české dějiny 15.-18. století”, konané 8. -9. dubna 1994 v Turnově a lázních Sedmihorkách. 191 stran, něm. resumé. Cena 40 Kč

J. Francek: Pekařova společnost pro povznesení Českého ráje; Z. Beneš: Pekařova periodizace českých dějin; M. Novozámská: Josef Pekař v pozůstalosti Josefa Klika; R. Ferklová: Zdeněk Kalista - Pekařův žák, interpret a polemik; J. Šťovíček: J. Pekař, J. V. Šimák a počátky české etnografie; I. Kořán: Josef Pekař a výtvarné umění; M. Štemberková: Dějiny školství a vzdělanosti v díle J. Pekaře; B. Zilynskyj: Josef Pekař a Mychajlo Hruševskyj; J. Bouček: Slavíkova kritika Pekařova pojetí husitství; J. Pánek: Pekařovo pojetí předbělohorské doby; J. Hanzal: Duchovní tvářnost pobělohorských Čech a dílo J. Pekaře; J. Skutil: Schillerův Wallenstein a Pekařův Valdštejn; J. Čechura: Josef Pekař, sociální historik pozdního středověku;E. Maur: Josef Pekař a česká agrární historiografie; M. Ryantová: Po stopách vzniku Knihy o Kosti a jejího třetího dílu; V. Vlnas: Čtvrtá kapitola z boje o sv. Jana Nepomuckého; K. Novotný: České národní obrození a dílo Josefa Pekaře

 

 Návrat na hlavní stránku

27.01.2017