1 2 3 3 4 6
desktop verze


Cesta od nápadu k provedení

Nápad vytvořit v blízkosti Turnova naučnou stezku Josefa Pekaře je stejně starý jako celý projekt Pekařových oslav. Jejich hlavním iniciátorem je Rohozecký okrašlovací spolek, z. s., vedený předsedou Mgr. Lukášem Berndtem. V žádném případě nemá být konkurencí Pekařovy stezky Klubu československých turistů z roku 1938, která spojovala Turnov s Pekařovou milovanou Kostí. Prioritním cílem, jak už z názvu vyplývá, je zvýšit v co nejširší veřejnosti povědomí o životě, díle a odkazu jednoho z nejvýznamnějších českých historiků a turnovských rodáků, profesoru Josefu Pekařovi (1870–1937).

Autorem základního konceptu stezky je Mgr. Marek Fapšo, Ph.D., z Ústavu českých dějin  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Postupně se do práce na přípravách zapojily další instituce a lidé, uvedení na závěr. Zhruba čtyřkilometrová stezka spojuje Dolánky, Pekařův rodný Malý Rohozec a Jenišovice, kde je v rodinné hrobce pohřben. Trasa začíná symbolicky u statku vzdělaného písmáka a bukovinského rychtáře Josefa Dlaska (1782–1853) v Dolánkách, o kterém Josef Pekař napsal jednu ze svých prvních prací, zaměřenou na české agrární dějiny 17.–19. století (Paměti sedláka Josefa Dlaska, 1898). Trasa stezky vede dále malebným Vazoveckým údolím, ze kterého ostře stoupá vzhůru k Malému Rohozci kolem místa, kde do roku 1968 stávala Pekařova rodná chalupa. Součástí naučné stezky je také pamětní deska Josefa Pekaře, umístěná v malorohozecké části Na Černavě. Stejně jako historikova životní pouť, i stezka končí na jenišovickém hřbitově u barokního kostela sv. Jiří.

Na nové stezce je instalováno šest zastavení, šest panelů věnovaných prof. Josefu Pekařovi. Každý panel je rozdělen do tří částí, nazvaných Z Pekařova života, Z Pekařova kraje a Místo, kde se panel nachází. Texty jsou doplněny ilustračními snímky, jejichž množství je limitováno omezenou velikostí panelu. Z tohoto důvodu jsou na každém panelu vpravo dole umístěny QR kódy, jejichž prostřednictvím se zvídavý čtenář může připojit na tyto webové stránky s obsáhlejšími texty, mapou trasy a rozšířenou fotogalerií. Pro zahraniční turisty jsou připraveny stručné překlady textů rovněž pomocí QR kódů. Součástí panelů jsou i loga partnerů, kteří vznik naučné stezky nějakým způsobem podpořili. Šest panelů naučné stezky postupně najdete v Dolánkách u Dlaskova statku, ve Vazoveckém údolí u Bezednice, na Malém Rohozci hned tři z nich – ve svahu pod původní Pekařovou chalupou, v místních částech Na Černavě a Na Pískách. Poslední je umístěn v Jenišovicích u hřbitova.

Na přípravě stezky se podíleli Mgr. Lukáš Berndt, Mgr. Jan Bubal, PhDr. Miroslav Cogan, Ing. Jaroslav Egert, Mgr. Marek Fapšo, Ph.D., Mgr. Lenka Křížová, Ph.D., Jiří Lode, Mgr. David Marek, Mgr. Pavel Mlejnek a Martin Veselý. Texty do cizích jazyků přeložili studenti Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi pod vedením Richarda Robertsona BSc. (anglický jazyk) a dr. Ladislava Futtery (německý jazyk). Použité fotografie pocházejí z archivu rodiny Pekařových, Muzea Českého ráje v Turnově, Archivu Národního muzea a soukromého archivu Mgr. Jana Bubala.

Mapka naučné stezky Josefa Pekaře, autor Jiří Lode (2020)

mapka


David Marek a Lukáš Berndt při zaměřování optimálního umístění panelu č. 1 u Rakoušova sroubku v Dolánkách u Turnova
 
Lukáš Berndt a David Marek pózují v nepřístupném terénu u Bezednice ve Vazoveckém údolí, kde bude umístěn panel č. 2
 
Lukáš Berndt a David Marek na Malém Rohozci několik desítek metrů od místa narození Josefa Pekaře. Zde bude umístěn panel č. 3
 

David Marek a Lukáš Berndt na Malém Rohozci v místní části Na Černavě. Zde bude nejen panel stezky č. 4, ale i pamětní deska
 

David Marek a Lukáš Berndt
na Malém Rohozci v místní části Na Pískách. Panel č. 5 bude nakonec na místě fotícího Pavla Mlejnka
 

David Marek a Lukáš Berndt
u jenišovického hřbitova
 

Pavel Mlejnek upozorňuje, že vstup do bývalé pivovarské malorohozecké ledárny je
striktně zakázán
 
sponzori