Zapsaný spolek "Pekařova společnost Českého ráje" navazuje na činnost spolku s názvem "Pekařova společnost pro povznesení Českého ráje", založeného v roce 1936 a obnoveného v roce 1990. Zakládajícími členy jsou Muzeum Českého ráje v Turnově, Muzeum v Mladé Boleslavi a Muzeum a galerie v Jičíně. Sdružení má sídlo v budově Muzea Českého ráje v Turnově, Skálova ulice 71. 

Pekařova společnost usiluje o rozvíjení historického vědomí veřejnosti a jejích znalostí historických a kulturně historických, zejména oblasti Pojizeří a Českého ráje, podněcuje záchranu významných movitých a nemovitých památek v dosahu své činnosti, snaží se šířit znalosti o životě a díle profesora Josefa Pekaře a dalších významných osobností z oblasti společenských a přírodních věd, umění a veřejného života.

K dosažení těchto cílů pořádá veřejné přednášky, publikuje v odborném i populárním tisku, spolupracuje s mnoha kulturními institucemi, městskými a obecními úřady a kronikáři a pořádá vědecké konference. Společnost je kolektivním členem Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872).

Řádným členem Pekařovy společnosti se může stát každý bez rozdílu národnosti, státního občanství, pokud souhlasí s jejími cíli, je přijat výborem a platí členské příspěvky - členové výdělečně činní 100 Kč ročně, studenti, důchodci 50 Kč na rok a osobu. Zakládajícím členem se může stát ten, kdo jednou provždy zaplatí částku 1000 Kč. Čestné členy jmenuje valná hromada za mimořádné zásluhy při dosahování cílů společnosti. Členové společnosti jsou pravidelně informováni o připravovaných akcích, podle svých možností se na nich podílejí, mají právo se účastnit valných hromad společnosti, hlasovat na nich, volit a být volen do jejích orgánů, mají slevu na publikace vydávané společností, na zájezdech, přednáškách a sympóziích společností pořádaných a mají také volný vstup do muzeí v Turnově, Jičíně, Nové Pace, Mladé Boleslavi a Semilech.   

Pekařova společnost Českého ráje dnes sdružuje více než sto historiků, učitelů, muzejníků, archivářů, knihovníků, kronikářů a dalších zájemců o regionální historii z celé republiky i ze zahraničí. Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete zaslat poštou na adresu: Pekařova společnost Českého ráje, Muzeum Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov. 

Přihláška ke stažení pro vyplnění na počítači nebo rukou

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 31.05.2017