Jitka Petrušková 

Jsou lidé, kteří po celý svůj život hledají své místo a na druhé straně jsou lidé, kteří jsou předurčeni téměř od dětství ke svému životnímu poslání. K těm patří i Jitka Petrušková. Duší i srdcem muzejnice, duší i srdcem turnovský a českorajský patriot v tom dobrém slova smyslu,  týmový pracovník a kolegyně, na kterou je stoprocentní spolehnutí. 

Do muzea Českého ráje nastoupila v roce 1973, po ukončení studia na turnovském gymnáziu.  Nebyl to skok do neznáma, protože muzeum dobře znala z dob svých praxí při studiu. Za téměř 35 let strávených v muzejní budově ve Skálově ulici v Turnově byla účastna všech důležitých proměn této instituce, která se z původně městské stala nejdříve okresním a posléze krajským pracovištěm nadregionálního významu. Na formování jejího vztahu k muzejní práci a k regionální historii měl velký vliv ředitel muzea Jan Knob. Právě za jeho vedení procházela postupně mnoha muzejními profesemi, až bezpečně zakotvila po úspěšném absolvování vyššího odborného studia muzeologie na místě odborného pracovníka pro regionální historii. Vedle katalogizace archívních sbírek a regionální sbírkové knihovny má velký podíl na tvorbě výstav a stálých expozic muzea a popularizaci muzea. V posledních letech se pustila i do řešení výzkumných projektů a práci v terénu,  jejichž výsledkem jsou přednášky, řady drobných článků a studií a významná edice Nový turnovský pantheon, ve kterém zúročila léta práce a studia archivů významných turnovských osobností. V tomto oboru odvádí znamenitou práci i na poli badatelské služby muzea. Velký kus práce Jitka odvedla i jako členka výboru Pekařovy společnosti. Ona je tou pojistkou, že záměry Pekařovy společnosti dojdou své realizace. Je organizačně schopným pracovníkem, který se podílí na přípravě a realizaci konferencí, valných hromad, výletů a všech dalších aktivit Pekařovy společnosti, včetně toho, že pomáhá zajistit na tyto aktivity finance prostřednictvím grantů a pak to vše ještě řádně zúčtuje.     

Pekařova společnost Českého ráje a já za Muzeum Českého ráje v Turnově děkujeme své kolegyni za její dosavadní obětavou a stále s nadšením konanou činnost. Doufám za nás za všechny, že Jitce vydrží elán a nadšení a zároveň důslednost a pokora, se kterou přistupuje ke všem svým pracovním projektům.      

Vladimíra Jakouběová

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 16.03.2013