Ing. Josef Pekař 

Dovolte, abych Vám dnes představila člověka, jehož jméno najdete zapsané v osobním deníku PhDr. Josefa Pekaře z roku 1931. O svatodušním pondělí 25. května 1931 si zde prof. Pekař napsal: „ narodil se bratru Františkovi syn – dědic jména a rodu – Josef. Křest se konal za účasti Dr. Desfourse, dědečka z Květnice a jiných hostů o rohozecké pouti v neděli 31. května v zámecké kapli na Hrubém Rohozci.“

O dva roky později dostal synovec Josef bratříčka Václava. A od té doby jezdil strýček Pekař na Daliměřice raději a častěji. Ve svých synovcích viděl záruku pokračování na cestě tradičních hodnot, které sám uznával, a Pekařova rodu.

Lehká cesta to rozhodně nebyla. Pětiletý Josef a tříletý Václav záhy osiřeli - otec Pekař zemřel v prosinci roku 1936 a strýc Pekař v lednu roku 1937. Matka zůstala s dětmi sama. Podle nepsaného zvyku se musel jako starší sourozenec starat nejen o mladšího bratra, ale později i o rodinné hospodářství, které udržel ve svých rukách jako soukromé až do roku 1956. Přitom stihl vystudovat zimní rolnickou školu a absolvovat povinnou vojenskou službu. Stálé zaměstnání našel jako zootechnik na školním statku při Střední zemědělské škole v Turnově. Při zaměstnání na téže škole odmaturoval, začal učit a v roce 1969 promoval na Vysoké škole zemědělské v Praze. Svou pedagogickou dráhu ukončil jako vychovatel na Domově mládeže v Turnově. S odchodem do důchodu v roce 1991 se ing. Pekař vrátil ke svým koníčkům, hlavně k cestování, více času zbývalo i na rodové hospodářství a  nemálo sil věnoval veřejné činnosti.

Důkazem toho, že naděje strýce Pekaře, kterou synovcovi zapsal do vínku ve svém deníku v den jeho narození  byla naplněna, je i tato slavnostní chvíle, kdy mám  tu čest předložit dnešní valné hromadě návrh výboru Pekařovy společnosti Českého ráje na jmenování ing. Josefa Pekaře čestným členem Pekařovy společnosti.

Je to jmenování pro skvělého čestného člověka, člověka s velkým srdcem, ochotného pomáhat v každé situaci, zemědělského odborníka s úzkým a srdečním vztahem k selským a rodovým tradicím, k české historii, a vděčného synovce, který bez ohledu na běh a názor doby vždy odvážně chránil jméno a odkaz svého strýce. Osobního přítele Pekařových životopisců a pokračovatelů  Dr. Josefa Hobzka a Dr. Josefa Hanzala. Oba měli díky ing. Josefu Pekařovi možnost přijíždět a vracet se do Pekařova statku stejně  vítaně jako jejich velký profesor.

S ing. Josefem Pekařem jsme se poprvé setkali před dvaceti lety při obnovování činnosti Pekařovy společnosti Českého ráje. Ve výboru společnosti se ing. Pekař stal  hned v roce 1990 vyslancem celé Pekařovy rodiny. Vyslancem, který výboru zprostředkoval setkání a letitou bohatou spolupráci s PhDr. Josefem Hanzalem. Vyslancem, který přišel do výboru už s hotovou prací na obnovení pamětních desek prof. Pekařovi a jeho strýci Dr. Janovi Matoušovi Černému na rodovém pekařovském statku. Stál i u obnovení Pekařova pomníku ve Skálově ulici a patřil k organizátorům první vědecké konference věnované odkazu Dr. Pekaře. Stal se nepostradatelným členem výboru, klidným a vždy jasně znějícím hlasem ochotný přispět osobní účastí, prací i finančním příspěvkem ke zdaru všech pekařovských akcí.

Před letošní valnou hromadou, po dvaceti letech práce, se ing. Josef Pekař rozhodl přenechat své místo ve výboru Společnosti některému  z mladších nástupců. Nám nezbývá, než jeho rozhodnutí plně respektovat. Ale chceme hlavně poděkovat. Poděkovat a ocenit nejenom jeho vysoké lidské charakterové vlastnosti, ale i jeho osobní podíl na zachování odkazu velkých a zakázaných osobností Českého ráje.    Poděkovat za všechna setkání, poděkovat za dvacetiletou úzkou spolupráci, za všechnu podporu, kterou za ta dlouhá léta společnosti věnoval.

A popřát všechno nejlepší i k blížícím se květnovým 80. narozeninám, abychom se mohli ve zdraví nadále potkávat nejen na akcích Pekařovy společnosti.

Zkrátka poděkovat člověku a příteli Josefu Pekařovi. Výrazem našich díků a naší úcty je i návrh na jmenování ing. Josefa Pekaře čestným členem Pekařovy společnosti Českého ráje.

Jitka Petrušková

 Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 16.03.2013