Profesor PhDr. Robert Kvaček, CSc.

Profesor Robert Kvaček patří k nejvýznamnějším českým historikům a jeho díla jsou vysoce hodnocena doma i v zahraničí. Vyniká jako odborník na diplomacii a na české dějiny v období první publiky a druhé světové války i na kulturní historii 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století. (Osudná mise, Nad Evropou zataženo, Konec diktátora, Historie jednoho roku, A změněn svět, Diplomaté a ti druzí, Československý rok 1938, Cesta a odkaz T. G. Masaryka, První světová válka a česká otázka, Dva diktátorovy pády, Poslední den. Mnichov – Praha, konec září 1938, Přísně tajné aj.; společně s Dušanem Tomáškem: Causa Emil Hácha, Generál Alois Eliáš. Jeden český osud, Obžalována je vláda; s Petrem Křivským a Alešem Skřivanem: Věk starý a nový. Dějiny, kultura, život Evropy v 17. a 18. století; souborné práce: Československé dějiny IV. /1967/, Dějiny novověku IV. /1973/, České dějiny II. /2002/ …)

Je velice oblíbeným a uznávaným univerzitním učitelem, členem řady vědeckých společností, vyhledávané jsou jeho přednášky, působí v redakčních radách odborných časopisů a sborníků, píše učebnice dějepisu, pomáhá jeho učitelům, úspěšně se věnuje literatuře faktu. Pozoruhodná je jeho neustálá snaha o popularizaci dějin a s ní související články do novin a časopisů, studie, recenze, přednášky, besedy, podpora řady vzdělávacích projektů, účast v televizních a rozhlasových pořadech nebo podíl na jejich vytváření (např. obsáhlý televizní dokument věnovaný atentátu na R. Heydricha). Obdiv vzbuzuje jeho osobitý styl písemného i mluveného projevu a vysoká jazyková úroveň.  O dílech profesora Kvačka a jejich významu pro poznání minulosti a pro historickou vědu se pochvalně vyjadřují odborníci doma i v zahraničí a přitom ještě   stejně jako zájemci o historii z řad veřejnosti – oceňují jeho umění poutavě a srozumitelnou formou vyložit události a přiblížit osobnosti. Na jeho pedagogické působení na Univerzitě Karlově v Praze a Technické univerzitě v Liberci vděčně vzpomínají absolventi, kteří byli jeho žáky.  Je držitelem řady ocenění – např. Zlaté medaile Univerzity Karlovy, cen E. E. Kische, Slovenské ceny za literaturu faktu, Stříbrné pamětní medaile Senátu ČR, Ceny města Jičína za celoživotní dílo a vynikající reprezentaci města.

Doklady k výše uvedenému lze nalézt v recenzích knih profesora Roberta Kvačka, v historických časopisech a publikacích, ve sbornících připravených k jeho jubileím (Svět historie-historikův svět, Posláním historik). Tam jsou též zmínky o tom, že ani on nebyl ušetřen určitého omezení své vědecké práce a pedagogické činnosti v době normalizace, a také že na sebe pozornost státní bezpečnosti upoutal už v padesátých letech.

K Jičínu a okolí má profesor Kvaček blízký vztah od narození (5. 7. 1932 ve Dvorcích), v Jičíně bydlí, chodil tu do školy, vystudoval gymnázium, věnoval se sportu, a i když v roce 1951 odešel nejdříve na studia a poté i za povoláním do Prahy, s městem styky nikdy nepřerušil a stále hrdě prohlašuje, že pochází z Jičína. Je třeba připomenout vynikající přednášky pronesené v Jičíně a v regionu. Z posledních jmenujme např. tu, která doprovázela odhalení pamětní desky Josefu Pekařovi na hradě Kost v dubnu 2011, nebo přednášku  Historie počátků 2. světové války a její průběh v regionu Českého ráje, uspořádanou v říjnu 2012 v Turnově Spolkem rodáků a přátel Turnova. Velkému zájmu veřejnosti se těšil pořad připravený Jičínskou besedou v listopadu 2012 v Jičíně, nazvaný Diskuse s minulostí, v němž profesor Kvaček přiblížil mj. své názory na historii a historiky. Jak svým řečnickým uměním dovede zaujmout posluchače různého věku, povolání i zájmů, můžeme také doložit příklady z Jičína – např. setkáním organizovaným jičínským občanským sdružením Paměť a svědomí k letošnímu výročí Února 1948 nebo přednáškou v  programu, který v květnu 2012 připravili žáci 1. základní školy v Jičíně, když představovali výsledky projektu, v němž se zabývali osobností generála Stanislava Krause. Pozornost, kterou věnuje profesor Kvaček učitelům, dokládají nejen učebnice, ale i jeho významný autorský podíl na multimediální učební pomůcce k výuce moderních dějin – DVD z roku 2008 Obrazy z českých dějin 1914 až 2004.  A také jeho vystoupení na odborně zaměřených kolokviích v rámci festivalu Jičín – město pohádky. Pokud je požádán, ochotně připojí své slovo i tam, kde není hlavním řečníkem. Z roku 2011 jsou dva příklady z Jičína: přednáška Jitky Bílkové o Karlu Kazbundovi (z cyklu přednášek organizovaných Jičínskou besedou), a závěrečná diskuse při konferenci věnované Václavu Čtvrtkovi. A právě tento přístup byl jedním z důvodů, že byl v letech 2011 a 2012 nominován na cenu Jivínský Štefan – za přínos pro kulturu na Jičínsku.

Vychoval  historiky, kteří se zabývají  Jičínskem a oblastí Českého ráje, pod jeho vedením vznikla řada diplomových a dalších studentských prací s tématy z tohoto kraje, svým úvodem nebo doslovem doprovodil mnohé knihy a publikace o něm (mezi nimi i tu, která zachycuje projekt Zpátky ni krok!, realizovaný ve spolupráci jičínských škol, regionálního muzea a okresního archivu v roce 2009) a mnohým pracím místních autorů pomohl k vydání svým doporučujícím posudkem.

Udělení čestného členství Pekařovy společnosti Českého ráje historiku prof. PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc. považujeme za vhodný způsob, jak ocenit jeho přínos pro Jičín a oblast Českého ráje.

Eva Bílková

Návrat na hlavní stránku

 

17.03.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bílková

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 17.03.2013