Prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc. 

Prof. Fingerland se narodil 26. 2. 1900 v Jičíně. Po absolvování Lepařova gymnázia a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupil jako asistent na pražský patologicko-anatomický ústav prof. J. Hlavy. Roku 1928 byl jmenován primářem prosektury nové nemocnice v Hradci Králové a.až do r. 1933 současně zastával i funkci primáře infekčního oddělení. Jako prosektor usiloval o systematické provádění pitev a snažil se vytvořit z prosektury vědecké středisko.

Stál u zrodu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1945). Habilitoval se 1945, profesorem byl jmenován v roce 1946. Ve své vědecké činnosti se prof. Fingerland zaměřil především na patologii infekčních nemocí a na problematiku patogenního vlivu kouření cigaret na vznik rakoviny plicní a jiných chorob. Publikoval přes 280 odborných statí.

Přednostou Patologického ústavu byl do roku 1970, ač nestraník, ale i poté zůstal na tomto pracovišti aktivním - pět let bezplatně, pak jako poradce na částečný úvazek. Medicína mu byla koníčkem i vášní.

Byl nositelem medaile J. Ev. Purkyně, zlaté medaile Univerzity Karlovy a zlaté medaile lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Byl čestným členem České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně. V roce 1996 byl jmenován Českou lékařskou komorou Rytířem českého lékařského stavu. Byl čestným občanem Jičína a Hradce Králové. Od r. 1992 nese jím založené pracoviště název Fingerlandův ústav patologie. Zemřel krátce před svými stými narozeninami 26. 12. 1999.

Návrat na hlavní stránku

(převzato ze stránek http://www.lfhk.cuni.cz/patanat/historie.asp#fingerland)

 

Aktualizace 16.03.2013