Ing. arch. Karel Čermák

Narodil se 23. října 1954 v Jičíně. V roce 1974 maturoval na zdejším gymnáziu a o šest let později absolvoval Fakultu architektury ČVUT, kde pak působil. Od roku 1990 pracoval jako projektant.

Ing. arch. Karel Čermák je významným sběratelem pohlednic Českého ráje a také jeho velkým znalcem. Jeho rozsáhlá sbírka vytvářená od počátku 90. let je pečlivě roztříděna, jsou v ní pohlednice měst, malých vesnic i málo známých míst. Mapuje oblast okresu Jičín a Českého ráje během posledního století. A sám Karel Čermák říká, že nevzniká se záměrem shromažďovat obrázky a ukládat je v krabicích, ale přispívat k osvětové činnosti a spolupracovat s různými institucemi. K pohlednicím připojuje podrobnější popisky, které vytváří na základě studia v archivech, muzeích, knihovnách, pečlivým pročítáním literatury, novin a časopisů, vzpomínek i dalších podkladů, záznamů zajímavých příběhů i poznámek z osobních návštěv mnohých míst.  Tak je navýšena dokumentární hodnota celé sbírky i jednotlivých pohlednic. Důležité také je, že Karel Čermák z ní čerpá nejen pro své knihy, kalendáře, přednášky, výstavy, ale pomáhá ochotně i historikům a zájemcům o minulost Českého ráje v získávání, ověřování a doplňování informací. Pohlednice půjčuje k otištění i do knih a k textům jiných autorů. Sbírku pohlednic doplňuje regionální odborná literatura, knihy zdejších autorů i dalších, kteří se oblastí ve svých dílech zabývají, mapy, turistické průvodce, drobné tisky, veduty a fotografie.

V jilemnickém nakladatelství Gentiana vyšlo šest knih Karla Čermáka věnovaných Českému ráji: Jičín a okolí na dobových pohlednicích (2001), Putování po zlaté stezce Českého ráje (2005), Český ráj – pohledy do zašlých časů (2007), Stoleté příběhy – Český ráj na sklonku Rakousko-Uherska (2010), Kronika obrazů života – Český ráj v letech 1848–1900 (2013) a Opomíjená místa Českého ráje (2016). Stejné vydavatelství má uvedeno v tiráži i sborník z roku 2003 Kytice v nás. Podnětem k němu byla sbírka Karla Čermáka. Kromě literárně zaměřených příspěvků obsahuje kniha jeho soupis 168 knižních vydání Erbenovy Kytice se dvěma podrobnými přehledy o nakladatelích a ilustrátorech. Soupis tentokrát už 196 knižních vydání Erbenovy Kytice vytvořený Karlem Čermákem byl otištěn v roce 2011 ve 14. supplementu sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší, obsahujícím referáty z vědecké konference Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, jejímž spolupořadatelem byla Pekařova společnost Českého ráje.

Český ráj a Podkrkonoší – na dobových pohlednicích, Český ráj a Podkrkonoší – dobovým slovem a obrazem, Český ráj a Podkrkonoší – pohledy z oken vláčku, Český ráj a Podkrkonoší – kraj chvalně známý a pohostinný a Podkrkonoší – hrady, zámky, tvrze, Jičínsko – střípky z historie, Turnovsko – střípky z historie, Český ráj – Tak Ti teda píšu … To jsou názvy některých kalendářů, vycházejících v letech 20032018 opět v nakladatelství Gentiana. K vybraným pohlednicím jsou připojeny podrobné popisy, které přibližují historii, pamětihodnosti i běžný život v oblasti a projevují se v nich hluboké znalosti Karla Čermáka o regionu.

Vlastním nákladem vydal v letech 20122017 devět sešitů nazvaných Vlastivědný poutník s podtitulem Sborník pro Jičín a okolí. Byly též vytištěny rovněž v nakladatelství Gentiana. Jsou věnovány Prachovským skalám (č. 3), sochám a pomníkům Mistra Jana Husa (č. 4, 7a, 7b), Václavu Čtvrtkovi (č. 1 a 8), Antonínu Štrauchovi (č. 2), zajímavostem kolem tvorby méně či více známých osobností – Karla Simeona Macháčka, Františka Jana Kastránka, Karla Václava Raise, Jana Fišera a Františka Hrnčíře (č. 5), Jana Zavadila a Františka Velišského (č. 6). Také tyto sešity ukazují na pečlivé hledání a ověřování informací z  pramenů a literatury a mnohdy upozorňují na nová fakta i souvislosti.

Stejné hodnocení lze použít u mnoha příspěvků Karla Čermáka vycházejících od konce devadesátých let 20. století v jičínských Nových novinách. Spolupráce s redakcí pokračuje i poté, kdy týdeník přestal vycházet v tištěné podobě, a to na webu  jicinskozpravy.cz, kde zveřejňuje i své nové texty k pohlednicím.

Pozornost poutaly také přednášky, které Karel Čermák pronesl na různých místech. Pohlednice ze své sbírky vystavoval v Jičíně a okolí i v Turnově. Zatím poslední výstava proběhla v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně na přelomu let 2019/2020. Z ní vychází kniha, kterou v roce 2020 vydal vlastním nákladem pod názvem Jičín – o čem vyprávějí dobové pohlednice.

Jméno Karla Čermáka se pravidelně objevuje v nominacích na cenu Jivínský Štefan, která je udělována za kulturní činnost na území okresu Jičín.

V poslední době překvapil Příručkou vlastivědného pracovníka pro oblast Jičínska a Českého ráje. V letech 20192022 vydal vlastním nákladem čtyři objemné svazky. První obsahuje excerpta nejstarších regionálních novin z let 18501949, druhý excerpta nejstarších českých novin a časopisů z let 17861900, třetí excerpta českých celostátních časopisů z let 19012020 a čtvrtý excerpta regionálních vlastivědných časopisů, novin a informačních zpravodajů z let 19012020.

Za pečlivou práci, velice důležitou pro poznávání Jičínska a Českého ráje, zvolila na podnět výboru Pekařovy společnosti Českého ráje, z. s., valná hromada spolku dne 19. března 2022 Ing. arch. Karla Čermáka svým čestným členem.

Eva Bílková


 Návrat na hlavní stránku