Karol Bílek, prom. hist.

Náš milý předseda svůj život spojil se Sobotkou, narodil se však v roce 1939 v Mladé Boleslavi. Jedenáctiletku absolvoval v Mnichově Hradišti, v letech 1956-1961 studoval archivnictví na filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Diplomní práci obhájil u prof. Fialy a téma si vzal z dějin soboteckého městského archivu, s nímž se seznámil už za dob středoškolských. Vedoucím jičínského okresního archivu se stal roku 1964 a nepochybně by v něm k prospěchu Jičínska působil dodnes, nebýt redakční činnosti ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky a Karolovy lásky k pravdě, která nebyla po chuti normalizátorům. Málem se stal historikem v turnovském muzeu, pokud by jeho tehdejší ředitel Jan Knob dokázal zaručit, že nepřijde do styku s veřejností, nebo dokonce - chraň Bůh - by vyvíjel jakoukoliv publicistickou nebo přednáškovou činnost. 

Po intermezzu nočního hlídače ČSAD se stal v roce 1970 vedoucím pobočky Literárního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech; se vší vervou se pustil do obnovy zámku, který byl již odsouzen k zániku, budoval archiv, svážel a pořádal jeho fondy, a jakmile to bylo možné, s několika dalšími spolupracovníky vyvíjel na Starých Hradech rozsáhlou kulturní činnost: výstavy, besedy, koncerty, recitační pořady, od roku 1978 redigoval čtvrtletník Listy starohradské kroniky, psal popularizační články do denního tisku a vlastivědných časopisů a sborníků, v nichž osvědčoval svůj široký regionálně historický záběr. 

Ze Starých Hradů vytvořil místo, kde se rádi setkávají věrní badatelé, umělci a spisovatelé, a spolu se svou manželkou Evou jim připravuje to nejideálnější prostředí. Už v létě 1990 inicioval setkání přípravného výboru Pekařovy společnosti, stal se jejím místopředsedou a po pěti letech stanul v jejím čele. Pomáhal obnovit Historický klub a od roku 1990 zasedá v jeho výboru. Je členem redakční rady Knihovničky Českého ráje a sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší, samozřejmě zdatným archivářem a autorem řady odborných studií. Všichni věříme, že výrazná stopa, kterou zatím za sebou zanechal, zdaleka ještě není u konce. Využívám této příležitosti, abych nastávajícímu jubilantovi popřál jménem celé Pekařovy společnosti co nejvíce zdraví k tomu, aby mohl své plány bohatě naplnit. Současně předkládám plénu návrh výboru, aby byl Karol Bílek za své nepopiratelné a všestranné zásluhy o tento kraj zvolen čestným členem Pekařovy společnosti Českého ráje.

Ivo Navrátil

 Návrat na hlavní stránku

 

 

Aktualizace 16.03.2013