ZÁJEZDY 

Pro členy Pekařovy společnosti, Spolek rodáků a přátel Turnova, Spolek přátel MČR

pořádáme v sobotu 13. října 2007 vlastivědný zájezd
S T Ř E D O Č E S K Ý   P O D Z I M

Sraz: v 6.15 hodin před nádražím ČD v Turnově (odjezd v 6.30 hod.),  zastávka u Žluté ponorky
Návrat: mezi 18. a 19. hodinou do Turnova
Cena: 120.- Kč doprava za osobu (platí se v autobuse) + nezbytné vstupné 
Průvodce: Mgr. Pavel Jakubec, pracovník Státního okresního archivu v Semilech, a místní průvodci
Přihlášky u Jitky Petruškové, tel. 481 322 106 (nebo v pokladně Muzea v Turnově), e-mailem: petruskova@muzeum-turnov.cz  do 25. září 2007 

Program:
Sázavský klášter
* 10.00 - 12.00 hod - prohlídka kláštera, spravovaného Národním památkovým ústavem, s výkladem, v délce 60 - 75 minut
Vstupné: základní 50,- Kč, snížené Kč 25,-
Kouřim - centrum
* chrám sv. Štěpána a kamenná zvonice s dvojicí obrácených zvonů
12.40 - 13.20 hod
Kouřim - Muzeum lidových staveb a Svatohavelské císařské posvícení v jeho areálu
* 13.30 - 16.00 hod
* V rámci posvícení bohatá možnost stravování, proto nebude organizován žádný společný oběd
* Ve skanzenu se nalézají mj. dvě stavby z našeho regionu - rychta z Bradlecké Lhoty a usedlost ze Želejova
Volný program až do odjezdu, zájemcům doporučujeme též prohlídku kouřimských hradeb a městského centra

Odjezd a návrat do Turnova - 16.15 - 18.15/19.00 hod.

Doporučení: 

Jelikož se možnost kvalitnější stravy a pití naskytne teprve při posvícenském veselí ve skanzenu (po 13.30 hod.), doporučujeme vzít si s sebou menší svačinu na dopoledne.

Upozorňujeme mimo turnovské členy, aby si vzhledem k brzkému odjezdu a pozdějšímu návratu zjistili příslušné spoje do svých domovů. Na větších vzdálenostech nelze zapomínat na nečekaná zpoždění - kolony vozidel, objížďky apod.
Omezený počet míst !!!

Srdečně Vás zvou pořadatelé z Pekařovy společnosti ČR:
Karol Bílek, prom. hist., v. r., předseda                      
Mgr. Pavel Jakubec, průvodce zájezdu        

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 17.12.2008