Pro účastníky konference Jan Patočka, české dějiny a Evropa,
jakož i členy Pekařovy společnosti, Spolku rodáků a přátel Turnova a Spolku přátel MČR

pořádá Pekařova společnost Českého ráje v neděli 3. června 2007 vlastivědný zájezd

"Za zajímavostmi jižního Jablonecka"

     

Sraz: v 7.30 hodin před nádražím ČD v Turnově, zastávka u Žluté ponorky

Návrat: kolem 16. hodiny do Turnova

Cena: 50 Kč doprava za osobu (platí se v autobuse) + nezbytné vstupné

Průvodce: Mgr. Jan Kašpar, ředitel Státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou

Přihlášky: u Jitky Petruškové, tel. 481 322 106 (nebo v pokladně Muzea v Turnově), e-mailem: petruskova@muzeum-turnov.cz  do 25. května 2007

 Dřevěná zvonice v Železném Brodě z r. 1761
lehla  13. května 2007 popelem...

PROGRAM ZÁJEZDU

Srdečně Vás zvou pořadatelé z Pekařovy společnosti ČR:

Karol Bílek, prom. hist., v. r., předseda       
Dr. Hana Maierová, v. r., jednatelka       

17.12.2008